Phễu pha cà phê Hario V60 one pour dripper Mugen VDMU-02-TB size 02, nhựa trong, màu đen

SKU:4977642031302
259,000₫
 Phễu pha cà phê Hario V60 one pour dripper Mugen VDMU-02-TB size 02, nhựa trong, màu đen
 Phễu pha cà phê Hario V60 one pour dripper Mugen VDMU-02-TB size 02, nhựa trong, màu đen
 Phễu pha cà phê Hario V60 one pour dripper Mugen VDMU-02-TB size 02, nhựa trong, màu đen
 Phễu pha cà phê Hario V60 one pour dripper Mugen VDMU-02-TB size 02, nhựa trong, màu đen
 Phễu pha cà phê Hario V60 one pour dripper Mugen VDMU-02-TB size 02, nhựa trong, màu đen
 Phễu pha cà phê Hario V60 one pour dripper Mugen VDMU-02-TB size 02, nhựa trong, màu đen
 Phễu pha cà phê Hario V60 one pour dripper Mugen VDMU-02-TB size 02, nhựa trong, màu đen