SỰ GIAO THOA GIỮA PEGASUS VÀ V60 – WORKSHOP 05 PEGASUS: KẾ THỪA V60 – KHÁC BIỆT V60

SỰ GIAO THOA GIỮA PEGASUS VÀ V60 – WORKSHOP 05 PEGASUS: KẾ THỪA V60 – KHÁC BIỆT V60

Không chỉ là một buổi workshop nơi chúng ta đến tham gia và trở về nhà với một kiến thức mới lạ, workshop nếm vị cà phê đặc sản cùng...

WORKSHOP 05: PEGASUS - KẾ THỪA V60 - KHÁC BIỆT V60 | TỪ CHIẾN DỊCH FINDING FLAVORS - JEO PROJECT |

WORKSHOP 05: PEGASUS - KẾ THỪA V60 - KHÁC BIỆT V60 | TỪ CHIẾN DỊCH FINDING FLAVORS - JEO PROJECT |

LỜI MỜI ĐẦY THÚ VỊ... Cùng đến và trải nghiệm sự kết hợp giữa phễu Pegasus mới nhất của nhà Hario và cà Yellow Bourbon tinh tế đến từ Đà Lạt!!! Tham...

GIẢI MÃ BÍ ẨN TẠI WORKSHOP 04: FINE-RO VÀ NHỮNG BÍ ẨN DÀNH CHO POUR-OVER

GIẢI MÃ BÍ ẨN TẠI WORKSHOP 04: FINE-RO VÀ NHỮNG BÍ ẨN DÀNH CHO POUR-OVER

GIẢI MÃ BÍ ẨN...Quy trình "from farm to cup" tất cả các công đoạn đều quan trọng nhưng sẽ tập trung vào chế biến, giai đoạn kiểm soát lên men...

Đăng ký

Đăng ký nhận bản tin của HARIO để cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.