Phễu pha cà phê Hario V60 coffee dripper VDR-02-T size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt

SKU:4977642723023 Hết hàng
175,000₫
 Phễu pha cà phê Hario V60 coffee dripper VDR-02-T size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt
 Phễu pha cà phê Hario V60 coffee dripper VDR-02-T size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt
 Phễu pha cà phê Hario V60 coffee dripper VDR-02-T size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt
 Phễu pha cà phê Hario V60 coffee dripper VDR-02-T size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt
 Phễu pha cà phê Hario V60 coffee dripper VDR-02-T size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt
 Phễu pha cà phê Hario V60 coffee dripper VDR-02-T size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt
 Phễu pha cà phê Hario V60 coffee dripper VDR-02-T size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt