Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W

SKU:4977642010086 Hết hàng
1,068,000₫
 Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W
 Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W
 Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W
 Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W
 Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W
 Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W
 Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W
 Phễu sứ pha cà phê HARIO W60 (Trắng, kèm lưới lọc đáy phẳng, pha được 3 cách) - W60 Dripper PDC-02-W