Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)

SKU:4977642040014 Hết hàng
890,000₫
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)
 Phễu pha cà phê du lịch HARIO V60 metal dripper O-VDM-02-HSV (size 02, chất liệu kim loại, có móc treo)