Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)

SKU:4573533860732
-13% 458,000₫ 525,000₫
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)
 Phễu pha cà phê du lịch Hario V60 Zebrang flat dripper ZB-VDFP-02B bằng silicone, size 02 (có thể tháo rời và cuộn tròn)