Giấy Lọc Cà Phê Hario 40 tờ V60-VCF-02- 40W (Size 02, Màu Trắng)

SKU:4977642723221 Hết hàng
58,000₫
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 40 tờ V60-VCF-02- 40W (Size 02, Màu Trắng)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 40 tờ V60-VCF-02- 40W (Size 02, Màu Trắng)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 40 tờ V60-VCF-02- 40W (Size 02, Màu Trắng)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 40 tờ V60-VCF-02- 40W (Size 02, Màu Trắng)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 40 tờ V60-VCF-02- 40W (Size 02, Màu Trắng)