Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups

SKU:4977642723320
99,000₫
 Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups
 Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups
 Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups
 Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups
 Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups
 Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups
 Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups
 Giấy lọc cà phê Hario V60 paper filter VCF-02-100W 100 tờ, size 02, màu trắng, pha 2-4 cups