Giấy lọc cà phê Hario 100 cái V60-VCF-01-100W (Size 01, Màu Trắng)

SKU:4977642723313 Hết hàng
99,000₫
 Giấy lọc cà phê Hario 100 cái V60-VCF-01-100W (Size 01, Màu Trắng)
 Giấy lọc cà phê Hario 100 cái V60-VCF-01-100W (Size 01, Màu Trắng)
 Giấy lọc cà phê Hario 100 cái V60-VCF-01-100W (Size 01, Màu Trắng)
 Giấy lọc cà phê Hario 100 cái V60-VCF-01-100W (Size 01, Màu Trắng)
 Giấy lọc cà phê Hario 100 cái V60-VCF-01-100W (Size 01, Màu Trắng)