Giấy Lọc Cà Phê Hario 100 Cái V60-VCF-02-100M (Size 02, Màu Tự Nhiên)

SKU:4977642723351
109,000₫
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 100 Cái V60-VCF-02-100M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 100 Cái V60-VCF-02-100M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 100 Cái V60-VCF-02-100M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 100 Cái V60-VCF-02-100M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 100 Cái V60-VCF-02-100M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy Lọc Cà Phê Hario 100 Cái V60-VCF-02-100M (Size 02, Màu Tự Nhiên)