Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)

SKU:4977642723252
-11% 55,000₫ 62,000₫
 Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)
 Giấy lọc cà phê Hario 40 cái V60-VCF-02-40M (Size 02, Màu Tự Nhiên)