Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T

SKU:4977642093119
-11% 568,000₫ 635,000₫
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T
 Bình trà thủy tinh HARIO 450ml kèm lõi lọc - Cha Cha Kyusu Maru CHJMN-45T