Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml

SKU:4977642091887
635,000₫
 Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml
 Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml
 Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml
 Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml
 Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml
 Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml
 Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml
 Bình trà thủy tinh kèm lưới lọc kim loại Hario CHC-45T 450ml