Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)

SKU:4977642164307
399,000₫
Màu sắc:
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)
 Bình pha cà phê cold brew Hario Mizudashi (cold brew) coffee pot MCPN-7-B 600ml (Đen - Mới)