Bình pha cà phê French Press Hario Cafe Press U CPU-2-B 300ml (pha trà, cà phê kiểu Pháp)

SKU:4977642105843
999,000₫
 Bình pha cà phê French Press Hario Cafe Press U CPU-2-B 300ml (pha trà, cà phê kiểu Pháp)
 Bình pha cà phê French Press Hario Cafe Press U CPU-2-B 300ml (pha trà, cà phê kiểu Pháp)
 Bình pha cà phê French Press Hario Cafe Press U CPU-2-B 300ml (pha trà, cà phê kiểu Pháp)
 Bình pha cà phê French Press Hario Cafe Press U CPU-2-B 300ml (pha trà, cà phê kiểu Pháp)
 Bình pha cà phê French Press Hario Cafe Press U CPU-2-B 300ml (pha trà, cà phê kiểu Pháp)
 Bình pha cà phê French Press Hario Cafe Press U CPU-2-B 300ml (pha trà, cà phê kiểu Pháp)
 Bình pha cà phê French Press Hario Cafe Press U CPU-2-B 300ml (pha trà, cà phê kiểu Pháp)