Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)

SKU:4977642163263
-13% 1,383,300₫ 1,590,000₫
 Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)
 Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)
 Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)
 Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)
 Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)
 Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)
 Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)
 Bình pha cà phê cold brew nhỏ giọt chậm slow drip brewer Hario Shizuku SBS-5B 600ml (pha trà / cà phê cold brew trong 1-2 giờ)