Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml

SKU:4977642040045
-12% 1,302,400₫ 1,480,000₫
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml
 Bình server đựng cà phê du lịch Hario V60 Metal Coffee Server O-VCSM-50-HSV 500ml