Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV

SKU:4977642040069
499,000₫
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV
 Ly inox pha cà phê du lịch Hario V60 Metal Stacking Mug 300ml O-VSM-30-HSV