Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)

SKU:4977642018020
3,330,000₫
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)
 Bộ pha cà phê du lịch HARIO V60 outdoor coffee basic set O-VOCB (gồm túi đựng, gọn nhẹ, phù hợp đi camping, dã ngoại)