Bình rót pha cà phê Hario Measure Drip Pot Zebrang ZB-MDP-35B 350ml

SKU:4573533860572
525,000₫
 Bình rót pha cà phê Hario Measure Drip Pot Zebrang ZB-MDP-35B 350ml
 Bình rót pha cà phê Hario Measure Drip Pot Zebrang ZB-MDP-35B 350ml
 Bình rót pha cà phê Hario Measure Drip Pot Zebrang ZB-MDP-35B 350ml
 Bình rót pha cà phê Hario Measure Drip Pot Zebrang ZB-MDP-35B 350ml
 Bình rót pha cà phê Hario Measure Drip Pot Zebrang ZB-MDP-35B 350ml
 Bình rót pha cà phê Hario Measure Drip Pot Zebrang ZB-MDP-35B 350ml
 Bình rót pha cà phê Hario Measure Drip Pot Zebrang ZB-MDP-35B 350ml