Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)

SKU:4977642021587
-11% 1,990,000₫ 2,235,000₫
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)
 Ấm Pha Cà Phê HARIO V60 Drip Kettle Fit 1.2L (VKF-120-MB)