Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml

SKU:4977642151444 Hết hàng
-12% 871,200₫ 990,000₫
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml
 Bình pha cà phê cold brew Hario glass cold brew coffee pitcher S-GCBC-90-T 800ml