Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)

SKU:4977642421875
298,000₫
 Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)
 Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)
 Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)
 Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)
 Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)
 Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)
 Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)
 Khay Thủy Tinh Chịu Nhiệt HARIO 850ml 24x9.4×6.7cm (HPND-85-BK)