Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario water pitcher Hold 6FP-10-W 1L

SKU:4977642036581
365,000₫
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario water pitcher Hold 6FP-10-W 1L
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario water pitcher Hold 6FP-10-W 1L
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario water pitcher Hold 6FP-10-W 1L
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario water pitcher Hold 6FP-10-W 1L
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario water pitcher Hold 6FP-10-W 1L
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario water pitcher Hold 6FP-10-W 1L
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario water pitcher Hold 6FP-10-W 1L