Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)

SKU:4977642728165
1,069,000₫
Kích thước:

Có thể bạn cũng thích

Không tìm thấy sản phẩm nào

 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)
 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)
 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)
 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)
 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)
 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)
 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)
 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)
 Phễu pha cà phê Hario Switch immersion dripper SSD-200-B chất liệu thủy tinh 200ml (có nút tắt/mở để ngâm ủ)