Phễu pha cà phê Hario V60 chất liệu sứ, màu đỏ - VDC-02R

SKU:4977642724037 Hết hàng
659,000₫
 Phễu pha cà phê Hario V60 chất liệu sứ, màu đỏ - VDC-02R
 Phễu pha cà phê Hario V60 chất liệu sứ, màu đỏ - VDC-02R
 Phễu pha cà phê Hario V60 chất liệu sứ, màu đỏ - VDC-02R
 Phễu pha cà phê Hario V60 chất liệu sứ, màu đỏ - VDC-02R
 Phễu pha cà phê Hario V60 chất liệu sứ, màu đỏ - VDC-02R