Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)

SKU:4977642723306 Hết hàng
175,000₫
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)
 Phễu pha cà phê Hario V60 dòng Juicee Series size 02 - V60 Coffee Dripper (3 màu)