Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)

SKU:4977642730878
125,000₫
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)
 Phễu pha cà phê Hario Pegasus Dripper PED-02-T (phễu hình thang, size 02, chất liệu nhựa AS, trong suốt)