Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)

SKU:4977642143074
333,000₫
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)
 Hũ đựng cà phê bằng thủy tinh có khóa gạt khí Hario coffee canister MCNR-200-B (đựng cà phê hạt / xay, thực phẩm khô)