Hộp Thủy Tinh Chịu Nhiệt Hario 900ml 23.8x21.5cm KSTL-90-TW (Dùng Được Lò Viba, Lò Nướng)

SKU:4977642421783
-14% 255,000₫ 295,000₫
 Hộp Thủy Tinh Chịu Nhiệt Hario 900ml 23.8x21.5cm KSTL-90-TW (Dùng Được Lò Viba, Lò Nướng)
 Hộp Thủy Tinh Chịu Nhiệt Hario 900ml 23.8x21.5cm KSTL-90-TW (Dùng Được Lò Viba, Lò Nướng)
 Hộp Thủy Tinh Chịu Nhiệt Hario 900ml 23.8x21.5cm KSTL-90-TW (Dùng Được Lò Viba, Lò Nướng)
 Hộp Thủy Tinh Chịu Nhiệt Hario 900ml 23.8x21.5cm KSTL-90-TW (Dùng Được Lò Viba, Lò Nướng)
 Hộp Thủy Tinh Chịu Nhiệt Hario 900ml 23.8x21.5cm KSTL-90-TW (Dùng Được Lò Viba, Lò Nướng)
 Hộp Thủy Tinh Chịu Nhiệt Hario 900ml 23.8x21.5cm KSTL-90-TW (Dùng Được Lò Viba, Lò Nướng)