Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)

SKU:4977642730830
-10% 62,000₫ 69,000₫
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)
 Giấy lọc cà phê Hario Pegasus paper filter PEF-02-100M 100 tờ, size 02, màu nâu tự nhiên, pha 2-4 cups (hình thang)