Cối xay cà phê cầm tay Hario coffee mill smart G PRO lưỡi thép, tay cầm có thể tháo rời MSGS-2-B (đen)

SKU:4977642708488
2,680,000₫
 Cối xay cà phê cầm tay Hario coffee mill smart G PRO lưỡi thép, tay cầm có thể tháo rời MSGS-2-B (đen)
 Cối xay cà phê cầm tay Hario coffee mill smart G PRO lưỡi thép, tay cầm có thể tháo rời MSGS-2-B (đen)
 Cối xay cà phê cầm tay Hario coffee mill smart G PRO lưỡi thép, tay cầm có thể tháo rời MSGS-2-B (đen)
 Cối xay cà phê cầm tay Hario coffee mill smart G PRO lưỡi thép, tay cầm có thể tháo rời MSGS-2-B (đen)
 Cối xay cà phê cầm tay Hario coffee mill smart G PRO lưỡi thép, tay cầm có thể tháo rời MSGS-2-B (đen)
 Cối xay cà phê cầm tay Hario coffee mill smart G PRO lưỡi thép, tay cầm có thể tháo rời MSGS-2-B (đen)
 Cối xay cà phê cầm tay Hario coffee mill smart G PRO lưỡi thép, tay cầm có thể tháo rời MSGS-2-B (đen)