Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B

SKU:4977642021907 Hết hàng
1,790,000₫

Có thể bạn cũng thích

Không tìm thấy sản phẩm nào

 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B
 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B
 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B
 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B
 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B
 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B
 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B
 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B
 Cân điện tử định lượng và đo thời gian pha cà phê Hario V60 Drip Scale VSTN-2000B