Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T

SKU:4977642044814
635,000₫
 Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T
 Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T
 Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T
 Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T
 Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T
 Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T
 Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T
 Bình trà thủy tinh Hario 450ml nắp có lưới lọc trong suốt – Tea pot clear FNC-45-T