Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)

SKU:4977642151420
399,000₫
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)
 Bình server đựng cà phê Hario Beaker Server BV-300 bằng thủy tinh 300ml (Crafts Science series)