Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)

SKU:4977642038394 Hết hàng
-100% 0₫ 598,000₫
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)
 Bình pha trà cold brew Hario Filter-in Bottle FIB 300ml / 750ml (chất liệu thủy tinh, nhiều màu)