Bình pha cà phê V60 Drip In 700ml

SKU:4977642142404
495,000₫
 Bình pha cà phê V60 Drip In 700ml
 Bình pha cà phê V60 Drip In 700ml
 Bình pha cà phê V60 Drip In 700ml
 Bình pha cà phê V60 Drip In 700ml
 Bình pha cà phê V60 Drip In 700ml
 Bình pha cà phê V60 Drip In 700ml
 Bình pha cà phê V60 Drip In 700ml