Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)

SKU:4977642031180
-16% 308,000₫ 365,000₫
Màu sắc:
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)
 Bình đựng nước bằng thủy tinh Hario refrigerator pot slim RPBN 1.4L (2 màu Trắng / Xanh Navy)