Bình Cà Phê Hario V60 700ml (V60-VCS-02B)

SKU:4977642019126
315,000₫
 Bình Cà Phê Hario V60 700ml  (V60-VCS-02B)
 Bình Cà Phê Hario V60 700ml  (V60-VCS-02B)
 Bình Cà Phê Hario V60 700ml  (V60-VCS-02B)
 Bình Cà Phê Hario V60 700ml  (V60-VCS-02B)
 Bình Cà Phê Hario V60 700ml  (V60-VCS-02B)