Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml

SKU:4977642022355 Hết hàng
650,000₫
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml
 Bình server đựng cà phê Hario V60 glass server XGSR-60-TB bằng thủy tinh - Size 02 - 600ml