Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)

SKU:4977642730564 Hết hàng
1,055,000₫
 Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)
 Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)
 Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)
 Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)
 Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)
 Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)
 Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)
 Ấm cổ ngỗng pha cà phê Hario V60 drip kettle Buono VKBR-100-HSV 600ml (Bạc)